• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات بنیادین
      گروه مطالعات بنیادین ذیل پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی و با توجه به سیاستها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیتهای پژوهشی در سطح بنیادین فضای مجازی می‌پردازد. ازجمله موضوعات محوری این گروه می‌توان به مواردی همچون «چیستی فضای مجازی»، «معرفت‌شناسی فضای مجازی»، «ماهیت انسان در فضای مجازی»، «فلسفه هوش مصنوعی»، «جنگ شناختی-سایبری» و... اشاره کرد.


آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir