• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات اقتصادی
      گروه مطالعات اقتصادی ذیل پژوهشکده فناوری و اقتصاد و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در سطوح بنیادی، راهبردی و کاربردی در حوزه‌ اقتصاد فضای مجازی می‌پردازد. از جمله موضوعات محوری این گروه می‌توان به تدوین شاخص‌ها، رصد و پایش، آینده‌پژوهی و حکمرانی اقتصاد فضای مجازی، اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد کسب و کارهای نوپا، اقتصاد مشارکتی و... اشاره کرد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir