• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات امنیت
      گروه مطالعات امنیت ذیل پژوهشکده حکمرانی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه امنیت فضای مجازی از جمله «جرایم سایبری»، «تهدیدات و حملات سایبری»، «مرزبانی سایبری»، «آلودگی‌های سایبری»، «بدافزارها»، «هک و نفوذ» و ... می‌پردازد.
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir