• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات حقوقی و مقرراتی
      گروه مطالعات حقوقی و مقرراتی ذیل پژوهشکده حکمرانی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه حقوق و مقررات فضای مجازی از جمله چون «تجارت الکترونیک»، «گردش آزاد اطلاعات»، «مالکیت معنوی»، «جرایم الکترونیک»، «حریم خصوصی و داده‌های شخصی»، «حمایت از مشتریان»، «امنیت سایبری»، «رسانه‌های نوین»، «چارچوب تنظیم‌گری»، «اخبار جعلی»، «همکاری‌های بین‌المللی» و ... می‌پردازد.
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir