• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات اخلاقی
      گروه مطالعات اخلاقی ذیل پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی با انجام فعالیت‌های پژوهشی در مباحث عمومی و تخصصی اخلاق فضای مجازی از نگاه اسلام و غرب، به ارائه توصیه‌های اخلاقی به ذی‌ربطان فضای مجازی در سطوح مختلف و بیان راهبردها و راهکارهای اجرایی این توصیه‌ها توسط ذی‌ربطان می‌پردازد. برخی از محورهای موضوعی این گروه عبارتند از: «اخلاق فناوری»، «اخلاق اطلاعات»، «اخلاق کامپیوتر»، «اخلاق فناوری اطلاعات»، «اخلاق فناوری‌های ارتباطی» و «اخلاق فضای مجازی».


آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir