• مطالب مرتبط
  • مدیران پژوهشگاه

   معرفی مدیران
   امیررضا باقرپورشیرازی
   مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
   majazi
   حسین مطلبی کربکندی
   مدیر گروه مطالعات بنیادین
   majazi   سید عباس مرادی
   گروه علوم و فناوری‌های نوین
   majazi
   محمدمهدی نصرهرندی
   مدیر گروه مطالعات اخلاقی
   majazi   رضا حاج حسینی
   مدیر دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی
   majazi

   گروه مطالعات اقتصادی
   majazi
   گروه کشاورزی و منابع طبیعی دیجیتال
   majazi
   محمدحسن فراهانی
   مدیر اجرایی و روابط عمومی
   majazi


آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir