• حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی
      سلبریتی‌های مجازی
      محاسبات عاطفی
      حقیقت مجازی
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir