• خبرنامه اسلام و فضای مجازی 2
   تحلیل عرضه و تقاضای تجارت الکترونیک طی بحران کرونا
   رقابت آمریکا و چین: یک چارچوب استراتژیک
   آرتمیس: ابزاری برای مبارزه با کودک‌آزاری آنلاین
   خبرنامه اسلام و فضای مجازی
   دانشگاه و آموزش عالی در عصر فضای مجازی
   صنعت صوت آنلاین در ایران
   نمای باز 1398
   مالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی
   «وی‌چت» و سیاست چینی در رسانه‌های اجتماعی
   تاملی در باب پیشنهاد «برتون وودز دیجیتالی پساکرونایی»
   مسائل و تعهدات اخلاقی در دوره کرونا با نگاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات
   بررسی ارزهای رمز پایه
   وضعیت شناسی پژوهش های زنان و فضای مجازی
   نظام مسائل و کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در اجتهاد
   راهبرد دیجیتال 2025 آلمان
   سیاست توسعه عقل در فقه فضای مجازی
   «العملات الافتراضیه فی المیزان»
   مسائل فقهی فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها
   نظام موضوعات، مسائل و کاربردهای فقهی تکنولوژی هوش مصنوعی
   نظام موضوعات فقه فضای مجازی
   کنترل و تنبیه؟ بله، لطفاً!
   وضعیت کرونایی و نقش خانواده در مدیریت فضای مجازی
   درآمدی بر تروریسم سایبری و ویژگی‌های آن
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir