• ثبت ایده های پژوهشی

   نام و نام خانوادگی : *
   کد ملی : *
   مقطع تحصیلی : *
   رشته تحصیلی : *
   رایانامه :
   تلفن همراه : *
   ثبت ایده : *
   فایل مرتبط :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   توضیحات :
   ایده شما در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و با شما تماس حاصل خواهد شد.
   کد امنیتی :
   *
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir