• حقیقت مجازی
   دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم
   رویارویی علم و تکنولوژی با فرهنگ‌ها
   پژوهش‌نامه اخلاق و فناوری اطلاعات
   جنگ سایبر، جنگ اینترنتی و انقلاب در امور جنگی
   نظام موضوعات فقه فضای مجازی
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir