• طبقه بندی ها
  •  
  • فهرست آلبوم ها
   همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات

   همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات

   سخنرانی کامل دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات

   سخنان رهبری

   سخنان رهبری


آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir